YUMEYA KAI. > CALENDAR

■ 営業カレンダー ■

更新日:2019.9.26

2019.10月


1 2 3 4 5


臨時休業
6 7 8 9 10 11 12

定休日
13 14 15 16 17 18 19
臨時休業

20 21 22 23 24 25 26
定休日 臨時休業
27 28 29 30 31

定休日


<閉店時間>
☆:16時閉店、◇:18時閉店 、空白:17時閉店

更新日:2019.8.29

2019.9月
1 2 3 4 5 6 7
定休日

8 9 10 11 12 13 14

定休日
13:00開店
15 16 17 18 19 20 21

臨時休業
22 23 24 25 26 27 28
臨時休業
29 30
臨時休業 定休日
 


<閉店時間>
☆:16時閉店、◇:18時閉店 、空白:17時閉店