YUMEYA KAI. > CALENDAR

■ 営業カレンダー ■

更新日:2020.2.20

2020.3月
1 2 3 4 5 6 7
臨時休業 定休日 臨時休業
8 9 10 11 12 13 14
定休日

15 16 17 18 19 20 21
定休日
22 23 24 25 26 27 28
定休日
29 30 31定休日<閉店時間>
☆:16時閉店、◇:18時閉店 、空白:17時閉店

更新日:2020.1.24

2020.2月


1


2 3 4 5 6 7 8

定休日

臨時休業
9 10 11 12 13 14 15
定休日
16 17 18 19 20 21 22
定休日
23 24 25 26 27 28 29
臨時休業
<閉店時間>
☆:16時閉店、◇:18時閉店 、空白:17時閉店